Podręcznik użytkownika CodeIgniter wersja 2.2.1


Lista zmian

Wersja 2.2.1

Data wydania: 22 stycznia, 2015

Bug fixes:

Wersja 2.2.0

Data wydania: 5 czerwca 2014

Poprawki dla 2.2.0:

Wersja 2.1.4

Data wydania: July 8, 2013

Bug fixes for 2.1.4:

Wersja 2.1.3

Data wydania: October 8, 2012

Bug fixes for 2.1.3:

Wersja 2.1.2

Date wydania: June 29, 2012

Wersja 2.1.1

Data wydania: June 12, 2012

Bug fixes for 2.1.1

Wersja 2.1.0

Data wydania: November 14, 2011

Bug fixes for 2.1.0

Wersja 2.0.3

Data wydania: August 20, 2011

Bug fixes for 2.0.3

Version 2.0.2

Release Date: April 7, 2011
Hg Tag: v2.0.2

Bug fixes for 2.0.2

Version 2.0.1

Release Date: March 15, 2011
Hg Tag: v2.0.1

Bug fixes for 2.0.1

Version 2.0.0

Release Date: January 28, 2011
Hg Tag: v2.0.0

Bug fixes for 2.0.0

Version 1.7.2

Release Date: September 11, 2009
Hg Tag: v1.7.2

Bug fixes for 1.7.2

Version 1.7.1

Release Date: February 10, 2009
Hg Tag: 1.7.1

Bug fixes for 1.7.1

Version 1.7

Release Date: October 23, 2008
Hg Tag: 1.7.0

Bug fixes for 1.7.0

Version 1.6.3

Release Date: June 26, 2008
Hg Tag: v1.6.3

Version 1.6.3 is a security and maintenance release and is recommended for all users.

Bug fixes for 1.6.3

Version 1.6.2

Release Date: May 13, 2008
Hg Tag: 1.6.2

Bugfixes for 1.6.2

Version 1.6.1

Release Date: February 12, 2008
Hg Tag: 1.6.1

Bugfixes for 1.6.1

Version 1.6.0

Release Date: January 30, 2008

Bug fixes for Version 1.6.0

Version 1.5.4

Release Date: July 12, 2007

Version 1.5.3

Release Date: April 15, 2007

Version 1.5.2

Release Date: February 13, 2007

Version 1.5.1

Release Date: November 23, 2006

Version 1.5.0.1

Release Date: October 31, 2006

Version 1.5.0

Release Date: October 30, 2006

Version 1.4.1

Release Date: September 21, 2006

Version 1.4.0

Release Date: September 17, 2006

Version 1.3.3

Release Date: June 1, 2006

Version 1.3.2

Release Date: April 17, 2006

Version 1.3.1

Release Date: April 11, 2006

Version 1.3

Release Date: April 3, 2006

Version 1.2

Release Date: March 21, 2006

Version Beta 1.1

Release Date: March 10, 2006

Version Beta 1.0

Release Date: February 28, 2006

First publicly released version.