Podręcznik użytkownika CodeIgniter wersja 2.2.1


Niestandardowe wywołania funkcji

$this->db->call_function();

Ta funkcja pozwala na wywołanie bazodanowych funkcji PHP, które nie są natywnie dołączone do CodeIgnitera, w sposób niezależny od platformy. Dla przykładu, powiedzmy że chcesz wykonać funkcję mysql_get_client_info(), która nie jest wspierana natywnie przez CodeIgnitera. Możesz to zrobić w ten sposób:

$this->db->call_function('get_client_info');

Musisz podać nazwę funkcji bez prefixu mysql_ w pierwszym parametrze. Prefix jest dodawany automatycznie, zależnie od tego jakiej bazy danych używasz. To pozwala na uruchamianie tej samej funkcji na różnych platformach bazodanowych. Oczywiście nie wszystkie wywołania funkcji na różnych platformach są identyczne, tak więc istnieją ograniczenia w użyteczności tej funkcji w kontekście przenośności.

Wszystkie zmienne, których może wymagać funkcja, którą chcesz wywołać, należy podać w drugim parametrze.

$this->db->call_function('jakaś_funkcja', $param1, $param2, itd..);

Często będziesz musiał dostarczyć ID połączenia z bazą danych albo ID wyniku. Do ID połączenia, można się dostać za pomocą:

$this->db->conn_id;

Do ID wyniku moża się dostać za pomocą obiektu wyniku, w ten sposób:

$query = $this->db->query("JAKIEŚ ZAPYTANIE");

$query->result_id;