Podręcznik użytkownika CodeIgniter wersja 2.2.1


Dane kolumn

$this->db->list_fields()

Zwraca tablicę zawierającą nazwy kolumn. To zapytanie może być uruchomione na dwa sposoby:

1. Możesz dostarczyć nazwę tabeli i wywołać ją z obiektu $this->db->:

$fields = $this->db->list_fields('nazwa_tabeli');

foreach ($fields as $field)
{
   echo $field;
}

2. Możesz zebrać nazwy kolumn powiązane z zapytaniem, które wykonałeś poprzez wywołanie funkcji z obiektu wyników:

$query = $this->db->query('SELECT * FROM nazwa_tabeli');

foreach ($query->list_fields() as $field)
{
   echo $field;
}

$this->db->field_exists()

Czasami wygodnie jest wiedzieć, czy dane pole istnieje, nim wykonamy na nim jakąkolwiek operację. Zwraca TRUE/FALSE (boolean). Przykład użycia:

if ($this->db->field_exists('nazwa_pola', 'nazwa_tabeli'))
{
   // jakiś kod...
}

Uwaga: Zamień nazwa_pola z nazwą kolumny której szukasz oraz nazwa_tabeli nazwą tabeli, której szukasz.

$this->db->field_data()

Zwraca tablicę lub obiekt zawierający informacje o kolumnie.

Czasami wygodnie jest zebrać informacje o nazwie kolumny lub inne dane, jak: typ kolumny, maksymalna długość itd.

Uwaga: Nie wszystkie bazy danych udostępniają takie informacje.

Przykład użycia:

$fields = $this->db->field_data('nazwa_tabeli');

foreach ($fields as $field)
{
   echo $field->name;
   echo $field->type;
   echo $field->max_length;
   echo $field->primary_key;
}

Jeśli uruchomiłeś już zapytanie, możesz użyć obiektu wyników, zamiast podawać nazwę tabeli:

$query = $this->db->query("TWOJE ZAPYTANIE");
$fields = $query->field_data();

Jeśli Twoja baza danych wspiera takie rozwiązanie, to funkcja ta może dostarczyć następujące informacje: