Podręcznik użytkownika CodeIgniter wersja 2.2.1


Klasa bazy danych

CodeIgniter ma abstarkcyjną klasę bazy danych, która jest bardzo szybka i posiada wiele możliwości. Klasa wspiera tradycyjny sposób komunikacji oraz wzorzec Active Record, oferując przy tym prostą i czytelną składnię.