Podręcznik użytkownika CodeIgniter wersja 2.2.1


Dane tabel

Te funkcje pozwalają na zebranie informacji o tabelach.

$this->db->list_tables();

Zwraca tablicę zawierającą nazwy wszystkich tabel w bazie daych, z którą jesteś obecnie połączony. Przykład:

$tables = $this->db->list_tables();

foreach ($tables as $table)
{
   echo $table;
}

$this->db->table_exists();

Czasami, dobrze jest wiedzieć, czy dana tabela isnieje, zanim zaczniemy wykonywać na niej jakieś operacje. Zwraca TRUE/FALSE (boolean). Przykład użycia:

if ($this->db->table_exists('nazwa_tabeli'))
{
   // jakiś kod...
}

Uwaga: Zamień nazwa_tabeli na nazwę tabeli, której szukasz.