Podręcznik użytkownika CodeIgniter wersja 2.2.1


Pisanie dokumentacji

Aby utrzymać ciągłość stylu i łatwość czytania dokumentacji projektów CodeIgniter, EllisLab stworzył domyślne pliki stylów CSS, które są dostępne publicznie dla całej społeczności użytkowników. Dla wygody został przygotowany szablon zawierający podstawowe bloki i przykładową składnię.

Pliki