Podręcznik użytkownika CodeIgniter wersja 2.2.1


Alternatywna składnia w plikach Widoku

Jesli nie używasz silnika szablonów CodeIgnitera, z pewnością będziesz używał "czytego PHP" w Widokach. By zminimalizować kod potrzebny do prawidłowego działania używaj alternatywnej składni, a także eliminuj polecenia "echo". Przede wszystkim pamiętaj o tym by dbać o czytelność kodu . Jeśli nie zaznajomiłeś się wcześniej z tymi zagadnieniami niżej przedstawiono je nieco dokładniej.

Automatyczne skracanie tagów

Jeśli na twoim serwerze nie działaja którkie tagi prawdopodobnie zostały one wyłączone w poliku "PHP ini" CodeIgniter opcjonalnie może nadpisywać je w locie pozwlając Ci na ich korzystanie - nawet jeśli twój serwer ich nie obsługuję. Ta opcja jest możliwa do urochomienia w pliku "config/config.php".

Nota: Należy pamietać podczas stosowania tej funkcji, iż raporty błędów PHP (zwłaszcza odwołanie do linii) mogą nie być dokładne. Dzieje sie tak dlatego, iż błędy zostają przedstawione z pomocą funkcji eval().

Alternatywne wywołanie "echo"

Zazwyczaj instrukcja "echo" stosowana jest nastepująco:

<?php echo $zmienna; ?>

Jednak istnieje możliwość przedstawienia tej funkcjonalności w odmienny sposób:

<?=$zmienna ?>

Nota: Wyżej wymieniona składnia nie jest zawsze obsługiwana przez serwer. Należy sprawdzić, przetestować konfigurację serwera przed podjęciem działań. Warto wiedzieć: PHP w wersji 5.4 gwarantuję ich obsługę.

Alternatywna składnia kontroli

Instrukcje warunków i pętli: if, for, foreach, and while mogą być wyrażone w alternatwynej formie tj. :

<ul>

<?php foreach ($macierz as $moj_string): ?>

<li><?=$moj_string?></li>

<?php endforeach; ?>

</ul>

Warto zauważyć, iż ta forma nie posiada typowych nawiasów " { ". Zamiast tego jest instrukcją kończącą zasięg pętli np: endforeach. Analogicznie dla innych instrukcji wystepują: endif, endfor, endforeach oraz endwhile

Należy pamiętać, iż w alternatynym zapisie wystepuje znak " : " - po nawiasach zawierąjacych warunek. Instrukcja ograniczająca zawiera natomiast typowy znak końca instrukcji PHP " ; ".

Poniżej przedstawiono alternatywny zapis instrukcji if/elseif/else. Należy tutaj zwrócić uwagę na stosowanie znaków " : " oraz " ; ".

<?php if ($pseudonim == 'chudy'): ?>

   <h3>Hej chudy</h3>

<?php elseif ($pseudonim == 'rudy'): ?>

   <h3>Hej rudy</h3>

<?php else: ?>

   <h3>hej nowy </h3>

<?php endif; ?>