Podręcznik użytkownika CodeIgniter wersja 2.2.1


Funkcje wspólne

CodeIgniter używa kilku funkcji, które są zdefiniowane globalnie i dostępne w każdym punkcie aplikacji. Nie trzeba ładować żadnych bibliotek lub helperów aby mieć do nich dostęp.

is_php('version_number')

is_php() określa, czy wersja PHP której używamy jest wyższa od tej dostarczonej jako argument version_number.

if (is_php('5.3.0'))
{
    $str = quoted_printable_encode($str);
}

Zwraca TRUE (boolean) jeśli zainstalowana wersja PHP jest równa lub wyższa od tej dostarczonej jako argument. Zwraca FALSE jeśli zainstalowana wersja PHP jest niższa od tej dostarczonej jako argument.

is_really_writable('path/to/file')

is_writable() zwraca TRUE na serwerach z Windowsem jeśli naprawdę nie można zapisać do pliku - OS zwraca do PHP wartość FALSE, tylko kiedy zaznaczony jest atrybut tylko-do-odczytu. Ta funkcja sprawdza, czy można zapisać dany plik poprzez próbę wcześniejszego zapisu do niego. Generalnie funkcja jest rekomendowana na platformach, gdzie taka informacja może nie być rzetelna.

if (is_really_writable('file.txt'))
{
    echo "Mogę zapisać coś do tego pliku, jeśli tylko chcę";
}
else
{
    echo "Ten plik nie jest do zapisu";
}

config_item('item_key')

Biblioteka config jest preferowanym sposobem na dostęp do wartości konfiguracyjnych, ale config_item() może zostać uzyte do zwracania pojedynczych kluczy. Spójrz na dokumentację biblioteki config po więcej informacji.

show_error('message'), show_404('page'), log_message('level', 'message')

Każda z nich jest przedstawiona na stronie obsługi błędów.

set_status_header(code, 'text');

Pozwala na ręczne ustawienie statusu nagłówka serwera. Przykład:

set_status_header(401);
// Ustawia nagłówek na: Unauthorized

Zobacz tutaj na pełną listę nagłówków.

remove_invisible_characters($str)

Ta funkcja zapobiega wstawianiu pustych znaków pomiędzy znaki ascii, jak Java\0script.