Podręcznik użytkownika CodeIgniter wersja 2.2.1


Tworzenie sterowników

Folder sterowników i struktura plików

Przykładowy folder sterownika i rozkład plików:

UWAGA: Aby zachować kompatybilność z systemami czułymi na wielkość liter, folder Driver_name musi być poddany działaniu funkcji ucfirst()