Podręcznik użytkownika CodeIgniter wersja 2.2.1


Korzystanie ze sterowników

Sterowniki są specjalnym rodzajem bibliotek, które mają klasę nadrzędną i dowolną liczbę potencjalnych klas potomnych. Klasy dzieci mają dostęp do klasy nadrzędnej, ale nie ich rodzeństwa. Sterowniki umożliwiają elegancką składnię w kontrolerach do biblioteki, które korzystają z lub wymagają w podziale na dyskretne klasy.

Sterowniki znajdują się w folderze system/libraries we własnym folderze, który jest nazwany identycznie jak klasy biblioteki macierzystej. Także wewnątrz tego folderu jest podkatalog o nazwie Drivers, który zawiera wszystkie możliwe pliki klas potomnych.

Aby skorzystać ze sterownika, musisz zainicjalizować go w kontrolerze za pomocą następującej funkcji:

$this->load->driver('class name');

Gdzie class name jest nazwą klasy sterownika, którą chcesz wczytać. Dla przykładu, aby załadować sterownik o nazwie "Some Parent" zrobiłbyś w ten sposób:

$this->load->driver('some_parent');

Metody tej klasy mogą być wywoływane w ten sposób:

$this->some_parent->some_method();

Klasy potomne sterowników mogą zostać wywołane bezpośrednio przez klasę rodzica, bez konieczności inicjalizowania:

$this->some_parent->child_one->some_method();
$this->some_parent->child_two->another_method();

Tworzenie własnych sterowników

Proszę zapoznać się z rozdziałem, który mówi o tym w jaki sposób tworzyć własne sterowniki.