Podręcznik użytkownika CodeIgniter wersja 2.2.1


Obsługa wielu środowisk

Developerzy często oczekują innego zachowania systemu, w zależności od tego czy aplikacja działa w trybie developerskim lub produkcyjnym. Dla przykładu, wyświetlanie błędów będzie użyteczne podczas pracy nad aplikacją, ale podczas pracy w wersji produkcyjnej, może stanowić problem w kwestii bezpieczeństwa.

Stała środowiskowa

Domyślnie, CodeIgniter posiada stałą środowiskową ustawioną na wartość 'development'. Na górze pliku index.php, można zobaczyć:

define('ENVIRONMENT', 'development');

Oprócz wpływu na podstawowe zachowanie frameworka (zobacz w następnej sekcji), możesz używać tej stałej podczas pracy, aby określić różnice w momencie korzystania z różnych środowisk.

Wpływ na domyślne zachowanie frameworka

W systemie CodeIgnitera są pewne miejsca, w których jest używana stała ENVIRONMENT. Ta sekcja opisuje w jaki sposób domyślne ustawienia frameworka są zmieniane, w zależności od wartości tej stałej.

Raportowanie błędów

Ustawienie stałej ENVIRONMENT na wartość 'development' spowoduje, że wszystkie błędy PHP zostaną wyświetlone w przeglądarce w momencie wystąpienia. W przypadku ustawienia stałej na wartość 'production', nastąpi odwrotna sytuacja i błędy nie będą wyświetlane. Blokowanie wyświetlania błędów w aplikacji produkcyjnej wiąże się z dobrymi praktykami bezpieczeństwa.

Pliki konfiguracyjne

Opcjonalnie, CodeIgniter może posiadać również pliki konfiguracyjne, zależne od zmiennej środowiskowej. To może być przydatne szczególnie w momencie zarządzania ustawieniami np. kluczami API w wielu środowiskach. Ustawienie to jest szerzej opisane w sekcji środowiska w klasie Config.