Podręcznik użytkownika CodeIgniter wersja 2.2.1


Korzystanie z bibliotek CodeIgniter

Wszystkie dostępne biblioteki są ulokowane w folderze system/libraries. W większości przypadków, aby załadować bibliotekę w kontrolerze należy skorzystać z takiej konstrukcji:

$this->load->library('bazwa klasy');

Gdzie nazwa klasy to nazwa klasy którą chcesz załadować. Przykładowo aby załadowąć klase do sprawdzania poprawnoßci formularzy musisz skorzystać z takiej konstrukcji:

$this->load->library('form_validation');

Once initialized you can use it as indicated in the user guide page corresponding to that class.

Additionally, multiple libraries can be loaded at the same time by passing an array of libraries to the load function.

$this->load->library(array('email', 'table'));

Creating Your Own Libraries

Please read the section of the user guide that discusses how to create your own libraries