Podręcznik użytkownika CodeIgniter wersja 2.2.1


Zarządzanie aplikacjami

Domyślnie zakłada się, że mamy zamiar używać CodeIgnitera, aby zarządzać tylo jedną aplikacją, którą umieścimy w katalogu application/. Istnieje jednak możliwość, aby posiadać wiele aplikacji, które korzystają z jednej instalacji CodeIgnitera lub nawet zmienić nazwę lub położenie katalogu application.

Zmiana nazwy folderu application

Jeśli chciałbyś zmienić nazwę folderu application, to możesz to zrobić, jeśli tylko otworzysz główny plik index.php i ustawisz jego nazwę za pomocą zmiennej $application_folder:

$application_folder = "application";

Zmiana położenia folderu application

Możliwe jest przeniesienie folderu application w inne miejsce na serwerze niż folder system. Aby to zrobić, otwórz główny plik index.php i ustaw pełną ścieżkę serwerową w zmiennej $application_folder.

$application_folder = "/ścieżka/do/folderu/application/";

Uruchamianie wielu aplikacji z jedną instalacją CodeIgnitera

Jeśli chcesz wykorzystać jedną instalację CodeIgnitera do obsługi wielu różnych aplikacji, po prostu umieść wszystkie katalogi z folderu application w ich własnych subfolderach.

Dla przykładu, powiedzmy, że chcesz stworzyć dwie aplikcje "foo" i "bar". Możesz użyć takiej struktury:

applications/foo/
applications/foo/config/
applications/foo/controllers/
applications/foo/errors/
applications/foo/libraries/
applications/foo/models/
applications/foo/views/
applications/bar/
applications/bar/config/
applications/bar/controllers/
applications/bar/errors/
applications/bar/libraries/
applications/bar/models/
applications/bar/views/

Aby wybrać konkretną aplikację do użycia, musisz otworzyć plik index.php i ustawić zmienną $application_folder. Dla przykładu, aby wybrać aplikację "foo" musisz zrobić tak:

$application_folder = "applications/foo";

Uwaga:  Każda z Twoich aplikacji będzie potrzebować jej własnego pliku index.php, który będzie odwoływał się do pożądanej aplikacji. Plik index.php może mieć nazwę jaką tylko chcesz.