Podręcznik użytkownika CodeIgniter wersja 2.2.1


Helper Cookie

Helper Cookie zawiera funkcje pomagające w pracy z ciasteczkami.

Ładowanie helpera

Ten helper jest ładowany za pomocą poniższego kodu:

$this->load->helper('cookie');

Dostępne są następujące funkcje:

set_cookie()

Ta funkcja daje widokom przyjazną składnię do ustawiania ciasteczek. Dokładny opis znajdziesz w klasie Input, ponieważ ta funkcja jest aliasem dla $this->input->set_cookie().

get_cookie()

Ta funkcja daje widokom przyjazną składnię do odczytu ciasteczek. Dokładny opis znajdziesz w klasie Input, ponieważ ta funkcja jest aliasem dla $this->input->cookie().

delete_cookie()

Pozwala na usunięcie ciasteczka. Jeśli nie ustawiłeś własnej ścieżki dla ciasteczka lub nie zmieniłeś innej domyślnej wartości, wystarczy sama nazwa danego ciasteczka:

delete_cookie("nazwa");

Ta funkcja jest taka sama jak set_cookie(), za wyjątkiem że nie można ustawić parametrów wartości i wygaśnięcia. Możesz wysłać tablicę z wartościami do pierwszego parametru, lub ustawić każdy parametr oddzielnie.

delete_cookie($name, $domain, $path, $prefix)