Podręcznik użytkownika CodeIgniter wersja 2.2.1


Helper Date

The Date Helper file contains functions that help you work with dates.

Ładowanie helpera

Ten helper jest ładowany za pomocą poniższego kodu:

$this->load->helper('date');

Dostępne są następujące funkcje:

now()

Zwraca obecny Unix'owy znacznik czasu, odwołując sie do Twojego lokalnego czasu serwera lub czasu GMT - zależnie od wartości "time reference" ustawionej w pliku konfiguracyjnym. Jeśli nie zamierzasz ustawiać odwołania na czas GMT (co zazwyczaj jest stosowane, jeśli chcemy uruchomić aplikację, w której każdy użytkownik może ustawiać swoją własną strefę czasową), to nie odczujesz różnicy w stosowaniu tej funkcji, względem funkcji PHP time().

mdate()

Ta funkcja jest tożsama z funkcją PHP date(), za wyjątkiem tego, że pozwala na używanie stylu kodowania daty znanego z MySQL, gdzie każdy znak kodu jest poprzedzony znakiem procentu: %Y %m %d itd.

Dobrą stroną zajmowania się datą w ten sposób jest to, że nie musisz się martwić o escapowanie liter, które nie są kodem daty - tak jak musisz to normalnie robić w przypadku funkcji date(). Przykład:

$datestring = "Rok: %Y Miesiąc: %m Dzień: %d - %h:%i %a";
$time = time();

echo mdate($datestring, $time);

Jeśli znacznik czasu nie jest dołączony w drugim parametrze, użyty zostanie aktualny czas..

standard_date()

Pozwala na wygenerowanie daty, w jednym z kilku ustandaryzowanych formatów. Przykład:

$format = 'DATE_RFC822';
$time = time();

echo standard_date($format, $time);

Pierwszy parametr musi zawierać nazwę formatu, drugi natomiast Unix'owy znacznik czasu.

Wspierane formaty:

Stała Opis Przykład
DATE_ATOM Atom 2005-08-15T16:13:03+0000
DATE_COOKIE HTTP Cookies Sun, 14 Aug 2005 16:13:03 UTC
DATE_ISO8601 ISO-8601 2005-08-14T16:13:03+00:00
DATE_RFC822 RFC 822 Sun, 14 Aug 05 16:13:03 UTC
DATE_RFC850 RFC 850 Sunday, 14-Aug-05 16:13:03 UTC
DATE_RFC1036 RFC 1036 Sunday, 14-Aug-05 16:13:03 UTC
DATE_RFC1123 RFC 1123 Sun, 14 Aug 2005 16:13:03 UTC
DATE_RFC2822 RFC 2822 Sun, 14 Aug 2005 16:13:03 +0000
DATE_RSS RSS Sun, 14 Aug 2005 16:13:03 UTC
DATE_W3C World Wide Web Consortium 2005-08-14T16:13:03+0000

local_to_gmt()

Jako parametr przyjmuje Unix'owy znacznik czasu i zwraca go jako GMT. Przykład:

$now = time();

$gmt = local_to_gmt($now);

gmt_to_local()

Jako parametr przyjmuje Unix'owy znacznik czasu (odwołujący się do GMT) i zamienia go na podstawie strefi czasowej na lokalny znacznik czasu letniego. Przykład: Takes a Unix timestamp (referenced to GMT) as input, and converts it to a localized timestamp based on the timezone and Daylight Saving time submitted. Example:

$timestamp = '1140153693';
$timezone = 'UM8';
$daylight_saving = TRUE;

echo gmt_to_local($timestamp, $timezone, $daylight_saving);

Uwaga: Z listą stref czasowych możesz się zapoznać na dole tej strony.

mysql_to_unix()

W pierwszym parametrze przyjmuje znacznik czasu MySQL i zwraca go jako Unix'owy. Przykład:

$mysql = '20061124092345';

$unix = mysql_to_unix($mysql);

unix_to_human()

W pierwszym parametrze bierz Unix'owy znacznik czasu i zwraca go w przyjaznym i czytelnym formacie na podstawie szablonu:

YYYY-MM-DD HH:MM:SS AM/PM

Może to być przydatne, kiedy musisz wyświetlić datę w polu formularza.

Czas może mieć format "z" i "bez" sekund. Może być ustawiony na format europejski lub amerykański. Jeśli dostarczymy tylko znacznik czasu, funkcja zwróci czas bez sekund w formacie amerykańskim. Przykład:

$now = time();

echo unix_to_human($now); // czas amerykański bez sekund

echo unix_to_human($now, TRUE, 'us'); // czas amerykański z sekundami

echo unix_to_human($now, TRUE, 'eu'); // czas europejski z sekundami

human_to_unix()

Funkcja działa odwrotnie do przedstawionej powyżej. Jako pierwszy parametr przyjmuje "przyjazny" format czasu i zwraca go w formacie Unix. Funkcja jest przydatna, jeśli pozwalasz na określanie "przyjaznego" formatu daty w formularzach. Zwraca FALSE (boolean) jeśli przypisany ciąg nie ma formatu takiego, jak powyżej. Przykład:

$now = time();

$human = unix_to_human($now);

$unix = human_to_unix($human);

timespan()

Formatuje Unix'owy znacznik czasu, w taki sposób, że jest on podobny do tego: Formats a unix timestamp so that is appears similar to this:

1 Rok, 10 Miesięcy, 2 Tygodni, 5 Dni, 10 Godzin, 16 Minut

Pierwszy parametr musi zawierać Unix'owy znacznik czasu. Drugi parametr musi zawierać znacznik czasu, który jest większy od tego z pierwszego parametru. Jeśli drugi parametr jest pusty, użyty zostanie obecny czas. Najczęstszym zastosowaniem dla tej funkcji jest pokazanie ile czasu minęło od jakiegoś punktu w przeszłości, aż do teraz. Przykład:

$post_date = '1079621429';
$now = time();

echo timespan($post_date, $now);

Uwaga: Tekst wygenerowany przez tę funkcję znajduje się w pliku językowym: language/<your_lang>/date_lang.php

days_in_month()

Zwraca liczbę dni w określonym miesiącu danego roku. Bierze pod uwagę lata przestępne. Przykład:

echo days_in_month(06, 2005);

Jeśli drugi parametr będzie pusty, użyty zostanie obecny rok.

timezones()

Przyjmuje odwołanie do strefy czasowej (aby sprawdzić listę stref czasowych zobacz "Nazwy stref czasowych" poniżej) i zwraca różnicę godzin wzglęcem czasu UTC.

echo timezones('UM5');

Ta funkcja jest pomocja, jeśli użyjemy jej razem z funkcją timezone_menu().

timezone_menu()

Generuje pole select z listą stref czasowych:

Funkcja jest przydatna, kiedy w swoim serwisie pozwalasz użytkownikom na wybór ich własnej strefy czasowej.

Pierwszy parametr pozwala na określenie domyślnej (zaznaczonej) opcji w polu select. Dla przykładu, aby ustawić czas pacyficzny, jako domyślny zrobimy tak:

echo timezone_menu('UM8');

Wartości dla tej funkcji proszę sprawdzić poniżej, w tabeli z nazwami stref czasowych.

Drugi parametr pozwala na określenie klasy CSS, która będzie użyta dla pola select.

Uwaga: Tekst dla pola select jest wygenerowany na podstawie pliku językowego: language/<your_lang>/date_lang.php

Nazwy stref czasowych

Poniższa tabela zawiera spis stref czasowych oraz ich lokalizację

Strefa czasowa Lokalizacja
UM12(UTC - 12:00) Enitwetok, Kwajalien
UM11(UTC - 11:00) Nome, Midway Island, Samoa
UM10(UTC - 10:00) Hawaii
UM9(UTC - 9:00) Alaska
UM8(UTC - 8:00) Pacific Time
UM7(UTC - 7:00) Mountain Time
UM6(UTC - 6:00) Central Time, Mexico City
UM5(UTC - 5:00) Eastern Time, Bogota, Lima, Quito
UM4(UTC - 4:00) Atlantic Time, Caracas, La Paz
UM25(UTC - 3:30) Newfoundland
UM3(UTC - 3:00) Brazil, Buenos Aires, Georgetown, Falkland Is.
UM2(UTC - 2:00) Mid-Atlantic, Ascention Is., St Helena
UM1(UTC - 1:00) Azores, Cape Verde Islands
UTC(UTC) Casablanca, Dublin, Edinburgh, London, Lisbon, Monrovia
UP1(UTC + 1:00) Berlin, Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris, Rome
UP2(UTC + 2:00) Kaliningrad, South Africa, Warsaw
UP3(UTC + 3:00) Baghdad, Riyadh, Moscow, Nairobi
UP25(UTC + 3:30) Tehran
UP4(UTC + 4:00) Adu Dhabi, Baku, Muscat, Tbilisi
UP35(UTC + 4:30) Kabul
UP5(UTC + 5:00) Islamabad, Karachi, Tashkent
UP45(UTC + 5:30) Bombay, Calcutta, Madras, New Delhi
UP6(UTC + 6:00) Almaty, Colomba, Dhaka
UP7(UTC + 7:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
UP8(UTC + 8:00) Beijing, Hong Kong, Perth, Singapore, Taipei
UP9(UTC + 9:00) Osaka, Sapporo, Seoul, Tokyo, Yakutsk
UP85(UTC + 9:30) Adelaide, Darwin
UP10(UTC + 10:00) Melbourne, Papua New Guinea, Sydney, Vladivostok
UP11(UTC + 11:00) Magadan, New Caledonia, Solomon Islands
UP12(UTC + 12:00) Auckland, Wellington, Fiji, Marshall Island