Podręcznik użytkownika CodeIgniter wersja 2.2.1


Helper Directory

Helper Directory zawiera funkcje pomagające w pracy z folderami.

Ładowanie helpera

Ten helper jest ładowany za pomocą poniższego kodu:

$this->load->helper('directory');

Dostępne są następujące funkcje:

directory_map('źródłowy folder')

Ta funkcja pobiera ścieżkę do folderu, ustawioną w pierwszym parametrze i tworzy tablicę, która reprezentuje ten folder i wszystkie pliki w nim zawarte. Przykład:

$map = directory_map('./mojfolder/');

Uwaga: Ścieżki są prawie zawsze relatywne do Twojego głównego pliku index.php.

Jeśli folder zawiera podkatalogi, to one również zostaną zmapowane. Jeśli chcesz kontrolować głębokość mapowania folderów, możesz to zrobić poprzez ustawienie drugiego parametru (integer). Głębokość ustawiona na 1 będzie mapować tylko foldery głównego poziomu:

$map = directory_map('./mojfolder/', 1);

Ukryte pliki nie będą domyślnie włączone do zwracanej tablicy. Aby to zmienić, możesz ustawić trzeci parametr na true (boolean):

$map = directory_map('./mojfolder/', FALSE, TRUE);

Każdy folder będzie przedstawiony jako indeks tablicy, a pliki danego folderu będą miały indeksy numeryczne. Tutaj mamy przykład zwyczajowej tablicy:

Array
(
   [libraries] => Array
   (
       [0] => benchmark.html
       [1] => config.html
       [database] => Array
       (
             [0] => active_record.html
             [1] => binds.html
             [2] => configuration.html
             [3] => connecting.html
             [4] => examples.html
             [5] => fields.html
             [6] => index.html
             [7] => queries.html
        )
       [2] => email.html
       [3] => file_uploading.html
       [4] => image_lib.html
       [5] => input.html
       [6] => language.html
       [7] => loader.html
       [8] => pagination.html
       [9] => uri.html
)