Podręcznik użytkownika CodeIgniter wersja 2.2.1


Helper Email

Helper Email dostarcza funkcje pomocnicze przy pracy z pocztą. Dla bardziej konkretnych rozwiązań dla poczty, zapoznaj się z klasą Email.

Ładowanie helpera

Ten helper jest ładowany za pomocą poniższego kodu:

$this->load->helper('email');

Dostępne są następujące funkcje:

valid_email('email')

Sprawdza, czy adres email jest poprawnie sformatowany. Zauważ, że nie oznacza to, że dany email będzie odbierał korespondencję - po prostu, będzie miał poprawnie sformatowany adres.

Zwraca wartość TRUE/FALSE

$this->load->helper('email');

if (valid_email('email@domena.pl'))
{
    echo 'email jest poprawny';
}
else
{
    echo 'email nie jest poprawny';
}

send_email('odbiorca', 'temat', 'wiadomość')

Wysyła email za pomocą natywnej funkcji PHP mail(). Dla bardziej konkretnych rozwiązań dla poczty, zapoznaj się z klasą Email.