Podręcznik użytkownika CodeIgniter wersja 2.2.1


Helper Inflector

Helper Inflector zawiera funkcje pozwalające na zmianę słów na liczbę mnogą, pojedynczą, pisaną dużymi literami, itp.

Ładowanie helpera

Ten helper jest ładowany za pomocą poniższego kodu:

$this->load->helper('inflector');

Dostępne są następujące funkcje:

singular()

Zamienia słowa w liczbie mnogiej, na liczbę pojedynczą. Przykład:

$word = "dogs";
echo singular($word); // Daje "dog"

plural()

Zmiania słowa w liczbie pojedynczej na liczbę mnogą. Przykład:

$word = "dog";
echo plural($word); // Returns "dogs"

W celu wymuszenia końcówki wyrazu "es" użyj drugiego parametru ustawionego na "true".

$word = "pass";
echo plural($word, TRUE); // Daje "passes"

camelize()

Zamienia ciągi wyrazów, które są oddzielone spacją lub podkreśleniem na notację CamelCase. Przykład:

$word = "my_dog_spot";
echo camelize($word); // Daje "myDogSpot"

underscore()

Zamienia wyrazy oddzielone spacją, na oddzielenie za pomocą podkreślenia. Przykład:

$word = "my dog spot";
echo underscore($word); // Daje "my_dog_spot"

humanize()

Zamienia wyrazy oddzielone podkreśleniem, na oddzielenie za pomocą spacji. Każde słowo jest pisane z wielkiej litery. Przykład:

$word = "my_dog_spot";
echo humanize($word); // Daje "My Dog Spot"