Podręcznik użytkownika CodeIgniter wersja 2.2.1


Helper Language

Helper Language zawiera funkcje pomagające w pracy z plikami językowymi.

Ładowanie helpera

Ten helper jest ładowany za pomocą poniższego kodu:

$this->load->helper('language');

Dostępne są następujące funkcje:

lang('nazwa', 'element id')

Ta funkcja zwraca linie tekstu z załadowanego pliku językowego za pomocą uproszczonej składni, która może być ładniejsza dla plików widoku, niż wywoływanie funkcji $this->lang->line(). Kiedy ustawimy opcjonalny drugi parametr, zwrócony zostanie tag label dla formularza. Przykład:

echo lang('nazwa_klucza', 'element_id_formularza');
// becomes <label for="element_id_formularza">nazwa_klucza</label>