Podręcznik użytkownika CodeIgniter wersja 2.2.1


Helper Number

Helper Number zawiera funkcje pomagające w pracy z danymi numerycznymi.

Ładowanie helpera

Ten helper jest ładowany za pomocą poniższego kodu:

$this->load->helper('number');

Dostępne są następujące funkcje:

byte_format()

Formatuje liczbę jako bajty na podstawie wielkości i dodaje odpowiedni suffix. Przykład:

echo byte_format(456); // Daje 456 Bajty
echo byte_format(4567); // Daje 4.5 KB
echo byte_format(45678); // Daje 44.6 KB
echo byte_format(456789); // Daje 447.8 KB
echo byte_format(3456789); // Daje 3.3 MB
echo byte_format(12345678912345); // Daje 1.8 GB
echo byte_format(123456789123456789); // Daje 11,228.3 TB

Opcjonalny drugi parametr pozwala na ustawienie precyzyjności wyniku.

echo byte_format(45678, 2); // Daje 44.61 KB

Uwaga: Tekst generowany przez tę funkcję można znaleźć w następującym pliku językowym: language/<nazwa_języka>/number_lang.php