Podręcznik użytkownika CodeIgniter wersja 2.2.1


Helper Path

Helper Path zawiera funkcje pozwalające na pracę ze ścieżkami do plików na serwerze.

Ładowanie helpera

Ten helper jest ładowany za pomocą poniższego kodu:

$this->load->helper('path');

Dostępne są następujące funkcje:

set_realpath()

Sprawdza, czy dana ścieżka istnieje. Ta funkcja zwróci ścieżkę serwera z pominięciem linków symbolicznych i relatywnej struktury folderów. Opcjonalny, drugi argument będzie powodował zwrócenie błędu, jeśli ścieżka nie będzie mogła zostać znaleziona.

$directory = '/etc/passwd';
echo set_realpath($directory);
// zwraca "/etc/passwd"

$non_existent_directory = '/path/to/nowhere';
echo set_realpath($non_existent_directory, TRUE);
// zwraca error, ponieważ ścieżka nie mogła zostać znaleziona

echo set_realpath($non_existent_directory, FALSE);
// zwraca "/path/to/nowhere"