Podręcznik użytkownika CodeIgniter wersja 2.2.1


String Helper

Helper String zawiera funkcje pomagające w pracy z ciągami.

Ładowanie helpera

Ten helper jest ładowany za pomocą poniższego kodu:

$this->load->helper('string');

Dostępne są następujące funkcje:

random_string()

Generuje losowy ciąg znaków na podstawie określonego przez Ciebie typu i długości. Przydatne, przy tworzeniu haseł i generowaniu losowych hashy.

Pierwszy parametr określa rodzaj ciągu, a drugi jego długość. Dostępne są poniższe możliwości:

alpha, alunum, numeric, nozero, unique, md5, encrypt and sha1

Przykład użycia:

echo random_string('alnum', 16);

alternator()

Pozwala na naprzemienne pokazywanie wartości, np. podczas użycia w pętli. Przykład:

for ($i = 0; $i < 10; $i++)
{
    echo alternator('pierwszy ciąg', 'drugi ciąg');
}

Możesz dodać tyle parametrów, ile chcesz. Dla każdej iteracji pętli, zwrócony zostanie kolejny element.

for ($i = 0; $i < 10; $i++)
{
    echo alternator('jeden', 'dwa', 'trzy', 'cztery', 'pięć');
}

Uwaga: Aby wykonać wiele oddzielnych wywołań funkcji, wystarczy ją wywołać bez żadnych argumentów, wtedy zostanie ponownie zainicjalizowana.

repeater()

Generuje powtarzający się ciąg, który został przypisany jako parametr. Przykład:

$string = "\n";
echo repeater($string, 30);

Powyższy kod wygeneruje 30 nowych linii.

reduce_double_slashes()

Zamienia podwójne ukośniki na pojedyncze, za wyjątkiem tych znajdujących się w http://. Przykład:

$string = "http://example.com//index.php";
echo reduce_double_slashes($string); // zwraca "http://example.com/index.php"

trim_slashes()

Usuwa ukośniki z przodu oraz tyłu ciągu. Przykład:

$string = "/this/that/theother/";
echo trim_slashes($string); // zwraca this/that/theother

reduce_multiples()

Usuwa wiele wystąpień tych samych znaków znaków, które występują bezpośrednio po sobie. Przykład:

$string="Fred, Bill,, Joe, Jimmy";
$string=reduce_multiples($string,","); //zwraca "Fred, Bill, Joe, Jimmy"

Ta funkcja akceptuje następujące parametry: reduce_multiples(string: przeszukiwany tekst, string: znak do zredukowania, boolean: czy usuwać wystąpienie znaku z początku, czy końca) Pierwszy parametr zawiera ciąg, w którym chcesz wyeliminować wielokreotne wystąpienia. Drugi parametr zawiera znak, którego chcesz się pozbyć. Trzeci parametr ma domyślnie wartość FALSE. Jeśli zostanie ustawiony na TRUE, każde końcowe wystąpienie szukanego znaku zostanie usunięte. Przykład: $string=",Fred, Bill,, Joe, Jimmy,";
$string=reduce_multiples($string, ", ", TRUE); //zwróci "Fred, Bill, Joe, Jimmy"

quotes_to_entities()

Zamienia pojedyncze i podwójne cudzysłowy w ciągu, na odpowiadające im encje HTML.. Przykład:

$string="Joe's \"dinner\"";
$string=quotes_to_entities($string); //zwróci "Joe&#39;s &quot;dinner&quot;"

strip_quotes()

Usuwa pojedyncze i podwójne cudzysłowy z ciągu. Przykład:

$string="Joe's \"dinner\"";
$string=strip_quotes($string); //zwróci "Joes dinner"