Podręcznik użytkownika CodeIgniter wersja 2.2.1


Helper Typography

Helper Typography zawiera funkcje pomagające w formatowaniu tekstów w sposób poprawny semantycznie.

Ładowanie helpera

Ten helper jest ładowany za pomocą poniższego kodu:

$this->load->helper('typography');

Dostępne są następujące funkcje:

auto_typography()

Formatuje tekst tak, aby był on poprawnym kodem HTML pod względem semantycznym i typograficznym. Zapoznaj się z klasą Typography, jeśli chcesz uzyskać więcej informacji.

Przykład użycia:

$string = auto_typography($string);

Uwaga: Formatowanie, może być procesem intensywnym, zwłaszcza jeśli masz wiele treści, które mają zostać poddane takiemu procesowi. Jeśli zdecydujesz się na używanie tej funkcji, możesz również wziąść pod uwagę cache'owanie stron.

nl2br_except_pre()

Zamienia znaki nowej linii na tagi <br />, chyba że te są zawarte w tagach <pre>. Ta funkcja jest taka sama jak natywna funkcja PHP nl2br(), za wyjątkiem tego, że ignoruje wystąpienia w tagu <pre>.

Przykład użycia:

$string = nl2br_except_pre($string);