Podręcznik użytkownika CodeIgniter wersja 2.2.1


Helper XML

Helper XML zawiera funkcje pomagające w pracy z danymi XML.

Ładowanie helpera

Ten helper jest ładowany za pomocą poniższego kodu:

$this->load->helper('xml');

Dostępne są następujące funkcje:

xml_convert('string')

Przyjmuje za parametr ciąg i zamienia zarezerwowane znaki XML na encje: Takes a string as input and converts the following reserved XML characters to entities:

Znaki ampersand: &
Znaki mniejszości i większości: < >
Pojedyncze i podwójne cudzysłowia: '  "
Myślniki: -

Ta funkcja ignoruje znaki ampersand jeśli istnieją jako encje w dostarczonej części ciągu. Przykład:

$string = xml_convert($string);