Podręcznik użytkownika CodeIgniter wersja 2.2.1


Schemat działania aplikacji

Poniższy schemat prezentuje przepływ danych przez system:

CodeIgniter application flow
  1. Plik index.php obsługuje kontroler inicjując zasoby niezbędne do uruchomienia CodeIgniter'a.
  2. Router sprawdza żądanie HTTP aby rozpoznać, która część kodu ma być wykonana.
  3. Jeżeli plik z cache istnieje, jest wysyłany bezpośrednio do przeglądarki omijając normalne wykonanie operacji.
  4. Bezpieczeństwo. Przed załadowaniem kontrolera, żądanie HTTP i inne dane wysłane przez użytkownika są filtrowane pod kątem bezpieczeństwa zapytania.
  5. Kontroler ładuje model, źródłwe biblioteki, pomocników i inne zasoby powiązane z danym wywołaniem.
  6. Widok jest renderowany do przeglądarki. Jeżeli jest włączone cache'owanie widoków, jest on zapisany aby przy następnym wywołaniu przyspiszyć obsługę zapytania.