Podręcznik użytkownika CodeIgniter wersja 2.2.1


CodeIgniter w skrócie

CodeIgniter to Framework

CodeIgniter to narzędzie dla programistów, którzy budują aplikacji korzystają z PHP. Głownym założeniem systemu, jest stworzenie środowiska które umożliwi tworzene kodu znacznie szybciej niż pisanie wszystkiego od podstaw. CodeIgniter dostarcza bogaty zestaw bibliotek dla najczęściej powtarzanych zadań, prosty interfejs, loginczą strukturę dostępu do bibliotek. CodeIgniter pozwala skupić się na projekcie minimalizując czas potrzebny na wykonanie danego zadania.

CodeIgniter jest darmowy

CodeIgniter posiada licencję open source - Apache/BSD-style dzięki czemu możesz używać go jak chcesz. Aby uzyskać więcej informacji przeczytaj warunki licencji.

CodeIgniter jest lekki

Aplikacja jest naprawdę lekka. Rdzeń systemu wymaga tylko kilku małych bibliotek do uruchomienia. Jest to główny wyróżnik systemu w przeciwieństwie do innych frameworków wymaga naprawdę mało zasobów. Dodatkowo biblioteki mogą być ładowane dynamicznie przy każdym wywołaniu co pozwala na ograniczenie i optymalizację każdego modułu.

CodeIgniter jest szybki

Naprawdę szybki. Niewiele frameworków jest szybsze niż CodeIgniter.

CodeIgniter pracuje w M-V-C (Model-Widok-Kontroler)

CodeIgniter uses the Model-View-Controller approach, which allows great separation between logic and presentation. This is particularly good for projects in which designers are working with your template files, as the code these file contain will be minimized. We describe MVC in more detail on its own page.

CodeIgniter Generates Clean URLs

The URLs generated by CodeIgniter are clean and search-engine friendly. Rather than using the standard "query string" approach to URLs that is synonymous with dynamic systems, CodeIgniter uses a segment-based approach:

example.com/news/article/345

Note: By default the index.php file is included in the URL but it can be removed using a simple .htaccess file.

CodeIgniter Packs a Punch

CodeIgniter comes with full-range of libraries that enable the most commonly needed web development tasks, like accessing a database, sending email, validating form data, maintaining sessions, manipulating images, working with XML-RPC data and much more.

CodeIgniter is Extensible

The system can be easily extended through the use of your own libraries, helpers, or through class extensions or system hooks.

CodeIgniter Does Not Require a Template Engine

Although CodeIgniter does come with a simple template parser that can be optionally used, it does not force you to use one. Template engines simply can not match the performance of native PHP, and the syntax that must be learned to use a template engine is usually only marginally easier than learning the basics of PHP. Consider this block of PHP code:

<ul>

<?php foreach ($addressbook as $name):?>

<li><?=$name?></li>

<?php endforeach; ?>

</ul>

Contrast this with the pseudo-code used by a template engine:

<ul>

{foreach from=$addressbook item="name"}

<li>{$name}</li>

{/foreach}

</ul>

Yes, the template engine example is a bit cleaner, but it comes at the price of performance, as the pseudo-code must be converted back into PHP to run. Since one of our goals is maximum performance, we opted to not require the use of a template engine.

CodeIgniter is Thoroughly Documented

Programmers love to code and hate to write documentation. We're no different, of course, but since documentation is as important as the code itself, we are committed to doing it. Our source code is extremely clean and well commented as well.

CodeIgniter has a Friendly Community of Users

Our growing community of users can be seen actively participating in our Community Forums.